Тестът "Линия на паркура" включва 10 въпроса. Всеки напълно правилно отговорен въпрос носи 2 т.

Максималният възможен резултат е 20 т.

За да се счита изпита за издържан, е необходимо да получите поне 16 точки.

Преди всеки въпрос има икона със знаме. Независимо дали сте отговорили или не на въпроса, можете да кликнете върху знамето и така вие маркирате въпроса за да ви напомня да се върнете по-късно да проверите отговора.

Uncategorized

1. Линият на паркура зависи от:

Question 1 of 10

2. Колко е минималният препочителен диаметър на завоите в паркура:

Question 2 of 10

3. Неколкократната последователната смяна на галопа от ляв/десен, десен ляв т.н....

Question 3 of 10

4. Колко е допустимия брой препятсвия в паркур по чл. 274.1. - обикновени две фази?

Question 4 of 10

5. Колко е допустимия брой препятсвия в паркур по чл. 274.2. - специални две фази?

Question 5 of 10

6. Колко е допустимия брой препятсвия в баража?

Question 6 of 10

7. Колко е контролното време на паркур по таблица С?

Question 7 of 10

8. Колко е пределеното време на паркур по таблица С?

Question 8 of 10

9. Добрата линия на паркура...

Question 9 of 10

10. Големината на препятсвията в баража може да:

Question 10 of 10