ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ПРОБЕН ТЕСТ

ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ИЗПИТ

ЮНОШИ/ДЕВОЙКИ ДО 14 Г

ПРОБЕН ТЕСТ

ЮНОШИ/ДЕВОЙКИ ДО 14 Г

ИЗПИТ

ЮНОШИ/ДЕВОЙКИ ДО 18 Г

ПРОБЕН ТЕСТ

ЮНОШИ/ДЕВОЙКИ ДО 18 Г

ИЗПИТ

СЪДИИ ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

ПРОБЕН ТЕСТ

СЪДИИ ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

ИЗПИТ

Това е страницата на Българска Федерация по Конен Спорт за провеждане на изпити за деца/юноши до 14 и 18 г., както и за дисциплината Издръжливост

За да преминете към полагане на изпита и тестовете е необходимо да се регистрирате в сайта. Само след като сте се логнали можете да положите изпита и да решавате пробните тестове.

Изпити

Всяка от категориите изпити съдържа общо 80 въпроса. Изпитът се провежда върху 50 произволно избрани от тези 80 въпроса. Всеки напълно правилно оттоворен въпрос носи 2 т.

За успешно издържан се счита изпит, когато имате получени поне 60 от общо 100 възможни точки.

Моля, внимателно да попълните Вашето име, клуб и емайл.

Резултатите ще получите на вашия емайл.

Подготвителни тестове

Преди да преминете към полагане на изпита е желателно да решите Подготвителните тестове. Всеки тест съдържа 10 въпроса, които са произволно избрани от същите 80 въпроса, както и същинския изпит.

Преди всеки въпрос има икона със знаме. Независимо дали сте отговорили или не на въпроса, можете да кликнете върху знамето и така вие маркирате въпроса за да ви напомня да се върнете по-късно да проверите отговора.