Тест по Теория на ездата за юноши / девойки до 14 г.

Изпит юноши/девойки до 14 г.

Изпитът включва 50 въпроса. Всеки напълно правилно отговорен въпрос носи 2 т.

Максималният възможен резултат е 100 т.

За да се счита изпита за издържан, е необходимо да получите поне 60 точки.

Ако не бъде изържан изпита имате право да направите още два опита, но всеки опит трябва да бъде поне 24 часа след предишния опит.

Продължителността на изпита е 90 мин. Веднъж започнал, тестът не може да бъде прекъсван.

Преди всеки въпрос има икона със знаме. Независимо дали сте отговорили или не на въпроса, можете да кликнете върху знамето и така вие маркирате въпроса за да ви напомня да се върнете по-късно да проверите отговора.

You need to be registered and logged in to take this quiz. Log in